fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kviečiame į mokymus „Metodinė konsultacija nevyriausybinių organizacijų vadovams“

Kviečiame į mokymus „Metodinė konsultacija nevyriausybinių organizacijų vadovams“

Kviečiame į mokymus „Metodinė konsultacija nevyriausybinių organizacijų vadovams“, kurie vyks 2023 m. gruodžio 19 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administracijos patalpose (Sėlių a. 22, Zarasai, 327 kab.).

Mokymai nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms

Kviečiam Zarasų rajone veikiančias bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas į dviejų dalių mokymus, kurių metu bus apžvelgtos finansavimo galimybės nevyriausybiniam sektoriui 2023-2029 m. laikotarpiu. Mokymai vyks 2023 m. gruodžio 12 d. Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos namuose (Biliūno g. 3, Dusetos, Zarasų r.).

Mokymai bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms

Mokymų metu bus apžvelgtos finansavimo galimybės nevyriausybiniam sektoriui 2023-2029 m. laikotarpiu, teikiama metodinė konsultacija apie paraiškos ir verslo plano rengimą, būtiną pateikti dokumentaciją ir reikalavimus, taikomus projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpio metu.

LEADER metodo mokymai VVG tarybos nariams

2023 m. lapkričio 21 d. VVG tarybos nariams vyks mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“

Kviečiame į mokymus „Finansavimo galimybės verslui“

2023 m. lapkričio 22 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (Sėlių a. 22, Zarasai, 2 aukštas) vyks mokymai, skirti Zarasų rajone veikiantiems verslo subjektams bei asmenims, norintiems pradėti vystyti verslą Zarasų rajone.

Vyks Mokymai „Kaimo plėtros politika ir LEADER/BIVP metodo įgyvendinimas”

Š. m. vasario 20 d. nuotoliniu būdu MC Teams platformoje vyks mokymai „Kaimo plėtros politika ir LEADER/BIVP metodo įgyvendinimas“. 

Kviečiame į mokymus „Antreprenerystė – kas tai?”

Vasario 7 d. kviečiame VVG narius, Tarybos narius ir visus, besidominčius socialiniu ar bendruomeniniu verslu, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose apie antreprenerystę.

Vyks mokymai „Maisto švaistymo problemos sprendimai”

Š. m. sausio 24 d. nuotoliniu būdu būdu MC Teams platformoje vyks mokymai "Maisto švaistymo problemos sprendimai". 

VYKS MOKYMAI SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR SUMANŪS SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI

Lapkričio 21 d. vyks mokymai "Socialinė infrastruktūra ir sumanūs socialinių problemų sprendimai"

Spalio 26 d. vyks mokymai „Sąveikos Lauku – Sumanumo Link”

gyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku - sumanumo link“  NR. 44TT-KA-21-2-06246-PR001, 2022 m. spalio 26 d. (4 ak. val. + 4 ak. val.)  nuo 8.30 - 11.45 val.  (pertrauka 10.30 -10.45 val.) ir nuo 12.30 - 15.45 val.  (pertrauka 13.30 -13.45 val.)  organizuojami nuotoliniai  mokymai „Sumanios vietos bendruomenės, partnerystė ir tinklaveika“, kurio bendra trukme 8 ak. val.  Dalyvių skaičius – 32.  Lektorės:  prof. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė, dr. Gintarė Vaznonienė. 

Kviečiame į mokymus “Sąveikos lauku – sumanumo link“ (Nr. 44TT-KK-21-2-06246-PR00)

Kviečiame į mokymus "Kaimo vietovių ekonomikos įvairinimas, kaimo turizmas ir trumposios maisto tiekimo grandinės".

KVIEČIAME Į MOKYMUS „SUMANIŲ KAIMŲ PAVYZDŽIAI UŽSIENYJE IR LIETUVOJE”

Rugsėjo 19 ir 26 dienomis vyks mokymai "Sumanių kaimų pavyzdžiai užsienyje ir Lietuvoje". Mokymai vyks įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku - sumanumo link“.