fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-11-08 14:00

2019 m. lapkričio 8 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos posėdis, taikant rašytinę procedūrą

  • 2018-10-11 00:00

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais: I Kvietimo VPS priemonės „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimas; VII Kvietimo dokumentacijos tvirtinimas.

KVIEČIAMAS TARYBOS POSĖDIS

  • 2019-01-11 00:00

2019 m. sausio 18 d., 14 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

Kviečiamas ZVRVVG tarybos posėdis

  • 2018-06-25 10:00

2018 m. birželio 25 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis

  • 2018-02-15 00:00

2018 m. vasario 21 d., 13 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS POSĖDIS

  • 2018-01-22 00:00

2018 m. sausio 26 d., 14 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis