fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1. XX

„Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4

Vasaknų bendruomenė „Baltų tradicijos” „Žvejok ir pramogauk prie Vasakno“ 91.356,00

138175,95 

2,5
2. XXII

„Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

UAB „Vasaknos” „UAB „Vasaknos“
investicijos akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“
195 522,00

 

3. XXIII

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Marija Kuzmaitė „Marijos Kuzmaitės restorano ir pagaminto valgio teikimo veiklos plėtra“ 34 742,00

54 454,72

2
4. XXVIII

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

VšĮ „Inovatorių slėnis” „Antalieptės mokykla – RESTARTAS” 30 238,00

37 797,50

5.  XXIX

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų rajono bendruomenių asociacija

„Gerosios patirties sklaida“ 8559,00

9009,63