fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1. XXVIII

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

VšĮ „Inovatorių slėnis” „Antalieptės mokykla – RESTARTAS” 30 238,00

37 797,50

2.  XXIX

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų rajono bendruomenių asociacija

„Gerosios patirties sklaida“ 8559,00

9009,63

3. XXX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

MB Sartvila

„Sodybos „Klaipėdėlė“ įkūrimas” 61 800,00

109377,50

2
4.  XXX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

MB Skarda

„MB „Skarda“ vietos produktų kūrimas“


61 901,00

94787,56

2,1