fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

KVIEČIAMAS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. gegužės 11 d. (ketvirtadienį), 15 val., Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje (Sėlių a.22, Zarasai (II aukštas)) kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau –  VVG) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

 DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl prašymų išstoti iš ZVRVVG narių.
 3. Dėl naujų narių priėmimo.
 4. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 5. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės 2022 m. finansinės ataskaitos patvirtinimo.
 6. Dėl kolegialaus valdymo organo narių rinkimų.
 7. Dėl kolegialaus valdymo organo pirmininko rinkimų.
 8. Dėl Revizinės komisijos (Revizoriaus) rinkimų.
 9. Dėl įstatų papildymo.
 10. Dėl VVG stojimo į Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos tinklą.
 11. Dėl Vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, priemonių.
 12. Dėl 2023-2029 m. Vietos plėtros strategijos temos patvirtinimo.
 13. Dėl 2023-2029 m. Vietos plėtros strategijos projekto tvirtinimo už pagrindą.
 14. Kiti klausimai.