fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

Informuojame, kad š. m. gegužės 29 d. (pirmadienį), 13 val. kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinis  narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu elektroninių ryšių tinklu pagal patvirtintą Visuotinio narių susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu elektroninių ryšių tinklu tvarką.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės 2023 – 2029 m. Vietos plėtros strategijos „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas“ patvirtinimo.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2023-2029 m. projektas yra pateiktas derinimui su visuomene viešojoje erdvėje www.zarasaivvg.lt. Pastabos kviečiamos  teikti iki š.m. gegužės 29 d., 10 val.

Vadovaujantis VVG įstatų 7.16. punktu, VVG narys ar nario įgaliotas atstovas, negalintis dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, savo sprendimą ar balsavimo biuletenį darbotvarkės klausimais, pasirašytą elektroniniu parašu, gali pateikti ne vėliau kaip vieną darbo dieną iki susirinkimo dienos elektroninio pašto pranešimu“.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą informuoti elektroniniu paštu, išsiunčiant susirinkimo nuorodą, prisijungimui per ZOOM programą.