fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

Informuojame, kad š. m. vasario 7 d. (trečiadienį), 14 val., kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau –  VVG) visuotinis narių susirinkimas
Vadovaujantis VVG įstatų 7.15 punktu, VVG visuotinis narių susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis. 

Darbotvarkė:

  1. Dėl Zarasų – Visagino vietos veiklos grupės dvisektorės strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014 – 2020 m.“ tvirtinimo nauja redakcija.

Vadovaujantis VVG įstatų 7.16 punktu, kai VVG narys ar nario įgaliotas atstovas, negali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, savo sprendimą ar balsavimo biuletenį darbotvarkės klausimais, pasirašytą elektroniniu parašu, gali pateikti ne vėliau kaip vieną darbo dieną iki susirinkimo dienos elektroninio pašto pranešimu.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą informuoti elektroniniu paštu, išsiunčiant susirinkimo nuorodą, prisijungimui per MS TEAM platformą.