fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (NUOTOLINIU BŪDU)

Informuojame, kad š. m. balandžio 24 d. (trečiadienį), 10 val. kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinis  narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu elektroninių ryšių tinklu pagal patvirtintą Visuotinio narių susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu elektroninių ryšių tinklu tvarką.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininko metinės veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo.
  2. Dėl Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės 2023 m. finansinė ataskaitos tvirtinimo.
  3. Dėl Zarasų – Visagino regiono 2014-2020 m. dvisektorės vietos plėtros strategijos keitimo.

Vadovaujantis VVG įstatų 7.16 punktu, kai VVG narys ar nario įgaliotas atstovas, negali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, savo sprendimą ar balsavimo biuletenį darbotvarkės klausimais, pasirašytą elektroniniu parašu, gali pateikti ne vėliau kaip vieną darbo dieną iki susirinkimo dienos elektroninio pašto pranešimu.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą informuoti elektroniniu paštu, išsiunčiant susirinkimo nuorodą, prisijungimui per ZOOM platformą.