fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  2020 m. spalio 26 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.7) patvirtintu darbo reglamento 28 p., VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktu ir Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu:

  1. Dėl 16-iojo kvietimo pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7), veiklos sritį  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.

Tarybos nariams dokumentacija išsiųsta asmeniškai.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus Tarybos narių prašome atsiųsti iki  2023 m. vasario 7 d., el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.