fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis  2020 m. spalio 26 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.7) patvirtintu darbo reglamento 28 p., VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktu ir Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl XXIX kvietimo vietos projektų paraiškų, pateiktų pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Tarybos nariams dokumentacija išsiųsta asmeniškai.

Užpildytas, pasirašytas ir skenuotas balsavimo anketas Tarybos narius prašome siųsti iki š. m. kovo 29 d., 14.00 val. el. jurate.buicenkiene@gmail.com arba atnešti į VVG būstinę, adresu Sėlių a. 22 (327 kab.) Zarasai.