fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 7), VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktu ir Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu:

  1. Dėl XX kvietimo pagal VPS priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.
  2. Dėl XXII kvietimo pagal VPS priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.
  3. Dėl XXVI kvietimo pagal VPS priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.

Tarybos nariams dokumentacija išsiųsta asmeniškai.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus Tarybos nariai turi atsiųsti iki 2023 m. birželio 12 d., el. paštu jurate.buicenkiene@gmail.com,  arba pristatyti į Zarasų – Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.