fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 7), VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl XXVIII kvietimo dokumentacijos pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-7.2 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) tvirtinimo.

Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu.

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome Tarybos narius prašome atsiųsti iki 2022 m. gruodžio 19 d. (imtinai), el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.