fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VIEŠOJI DISKUSIJA „KAIP AKTYVINTI GYVENTOJŲ ĮSITRAUKIMĄ Į ZARASŲ KRAŠTUI AKTUALIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMĄ”

VIEŠOJI DISKUSIJA „KAIP AKTYVINTI GYVENTOJŲ ĮSITRAUKIMĄ Į ZARASŲ KRAŠTUI AKTUALIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMĄ”

Š.m. balandžio 11 d., antradienį, 11 val. kviečiame dalyvauti neformalioje diskusijoje apie Zarasų krašto gyventojų įsitraukimą į savivaldybei aktualius gyvenimo kokybės, paslaugų teikimo, gyventojų interesų atstovavimo klausimus.

Diskusijos tikslas  – kartu aptarti Zarasų rajono savivaldybei ir bendruomenei aktualius vietos plėtros klausimus, gyventojų gyvenimo kokybės, didesnio įsitraukimo į vietos sprendimus, viešųjų paslaugų teikimo klausimus, pilietinio aktyvumo skatinimą. 

Diskusija yra įgyvendinamo projekto Nr. K1-O1-PK-D-355 “Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas” finansuojamo pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje programą dalis. Projektą kofinansavo Zarasų rajono savivaldybė.

Renginio formatas – neformali diskusija (focus grupė) prie kavos puodelio su savivaldybės politikais ir administracijos atstovais, seniūnais, vietos bendruomenių aktyvistais, gyventojais Zarasų krašto gyventojų aktyvinimo klausimais (trukmė – iki 2 val.). Taip pat bus pristatytos ir kitos vykdomo projekto veiklos.

Renginio vieta: Rajono Savivaldybės Mažoji salė, II a., Sėlių a. 22, Zarasai.

Diskusijos organizatoriai: Viešoji įstaiga „Lietuvos regioninių tyrimų institutas“, Zarasų rajono bendruomenių asociacija.