fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

VYKS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (NUOTOLINIS)

2024 m. vasario 2 d., 13 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – VVG PAK). Posėdis vyks naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma MS Teams. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl XXX kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Prisijungimo duomenys ir posėdžio metu svarstomų projektų dokumentacija VVG PAK nariams išsiųsta el. paštu.

Apie posėdžio metu priimtus sprendimus pareiškėjai bus informuojami asmeniškai raštu, kai bus suderintas ir pasirašytas posėdžio protokolas.