fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2023-2029 m. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

2023-2029 m. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administracija 2023 m. spalio 11 d. buvo informuota, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 3 d. potvarkiu Nr. 4D-208 (1.8 E) „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros Nr. 20VS-PV-23-1-01741-PR001 „Zarasų – Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinti skirta 1 956 499,00 Eur dydžio parama (100 proc. paramos intensyvumas).

Kviečiame susipažinti su patvirtinta „Zarasų – Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategija“ ir Strategijos excel dalimi.