fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

II KVIETIMAS – SAVA 6-1

II KVIETIMAS – SAVA 6-1

Kvietimas teikti paraiškas galiojo iki 2018-04-20


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. II DOKUMENTACIJA

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6

veiklos srities „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1 vietos projektai

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas „Verslo plano forma”;

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“;

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“.