fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXIII KVIETIMO VERTINIMAS

XXIII KVIETIMO VERTINIMAS

2022 m. kovo 15 d., pasibaigus XXIII-ojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos 6 vietos projektų paraiškos. 

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.