fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 1. VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2;
 2. VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.
 • II kvietimas – VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1;
 • III kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
 • IV kvietimas  VPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2;
 • V kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ;
 • VI kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3;
 • VII kvietimas – VPS priemonė  „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2;
 • VIII kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5;
 • IX kvietimas – VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2;
 • X kvietimas – VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
 • XI kvietimas – VPS priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;
 •  XII kvietimas – VPS priemonė „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2;
 • XIII kvietimas – VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1;
 • XIV kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.
 • XV kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
 • XVI kvietimas – VPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai.
 • XVII kvietimas – VPS priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos projektai.
 • XVIII kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
 • XIX kvietimas – VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2.
 • XX kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4.
 • XXI kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3.
 • XXII kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3.
 • XXIII kvietimas – VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2
 • XXIV kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
 • XXV kvietimas – VPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4.
 • XXVI kvietima VPS priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4.
 • XXVII kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
 • XXVIII kvietimas – VPS priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektai.
 • XXIX kvietimas – VPS priemonė „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.
 • XXX kvietimas – VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2