fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

V KVIETIMO VERTINIMAS

V KVIETIMO VERTINIMAS

2018 m. rugpjūčio 20 d., pasibaigus V kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta viena vietos projekto paraiška. Teikiame susipažinimui registravimo žurnalą.

 2018 m. rugpjūčio 21 d. baigtas V kvietimo vietos projektų paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad pateiktas vietos projektas surinko ne mažiau, kaip 60 balų. Teikiame susipažinimui šio vertinimo rezultatus.

2018 m. spalio 24 d. baigtas V kvietimo vietos projektų paraiškos preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projekto idėją galima  pripažinti sukuriančia pakankamą pridėtinę vertę, siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir rekomendavo vietos projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Teikiame informaciją apie atrankos vertinimo rezultatus.

2019 m. sausio 18 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl V-ojo kvietimo vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK nariai, apsvarstę pateiktą vietos projektą, nusprendė, kad pareiškėjo pateiktas vietos projektas gali būti finansuojamas iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje, tačiau pažymėti, kad šį projektą vertėtų įtraukti į rizikingų sąrašą. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti čia. 

2019 m. balandžio 4 d. baigtas vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimas ir Agentūrai perduota derinimui vertinimo ataskaita, kuri bus teikiama Agentūros PAK svarstymui.