fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXX KVIETIMAS – SAVA 6-2

XXX KVIETIMAS – SAVA 6-2

 

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2.

Kvietimas galioja nuo 2023-11-14 iki 2024-01-05.

SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad tai pačiai veiklos sričiai yra patvirtinti du skirtingi Finansinių sąlygų aprašai, finansuojami iš skirtingų finansavimo šaltinių ir skirtingomis paramos vienam projektui vertėmis. Svarbu pažymėti, kad atrankos kriterijai ir kitos finansavimo sąlygos nesiskiria.

 

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

 

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 230 132,00 Eur iš jų:

185 703,00 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

44 429,00 Eur iš EURI lėšų.