fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinti vietos projektai

Įgyvendinti vietos projektai

Eil. Nr. Kvietimas VPS priemonė Paramos gavėjas Projekto pavadinimas(aktyvi nuoroda) Paramos suma Įsipareigojama sukurti darbo vietų
1. I Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 UAB „Etnoamatai“ „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra 26 683,00
2. I Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 Robertas Amšiejus „Roberto Amšiejaus greitas maistas“ 29 241,00
3. I Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,        Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 Vaclovas Stankevičius „Geodezinių paslaugų plėtra Zarasų rajone“ 19 995,00  1
4. I Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ „Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus 17 774,00  1
5.  I Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 UAB „Rustikas“ „Įrangos įmonėje „Rustikas“, UAB įsigijimas“ 33 403,00               1
6.  I Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 Artūras Krumcholcas Maitinimo paslaugų teikimo ir SPA komplekso įrengimas 32 416,00  1
7. I Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 Andrius Tatarūnas „Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“ 30 635,00 1,5
8. II Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,         Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1 MB „Lietungė“ „MB Lietungė verslo plėtra“ 32 772,00
9.  II Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,      Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1  UAB „Vasaknų dvaras“ UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas 33 320,00  1
10. V „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius „Trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“ 98 644,00 2,5
11. IV Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7 Salako bendruomenė „Sakalas“ „Salako bendruomenės namų remontas“ 28 312,00   –
12. IV Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7 VŠĮ „Nacionalinis integracijos institutas“ „LAB MEDUS-II etapas 28 243,00  –
13. VI VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3   UAB „Vasaknos“ UAB „Vasaknos” akvakultūros plėtra”  88 031,00 2,5
14.  VIII „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalka „Dusetos mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019” 7006,00
15.  VIII „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 Antlieptės kaimo bendruomenė Bendruomenių bendruomeniškumo stiprinimas 7006,00  –
16.  VIII „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 VšĮ „Inovatorių slėnis“ „Aš – gamta, užeikite!” 7006,00  
17.  VIII „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų asociacija „Mokomės dirbti kartu“ 7000,00
18. IX Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 UAB „Vigotema“ UAB „Vigotema” veiklos plėtra 33 403,00 2
19. X Priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 UAB „Etnoamatai“ „UAB „Etnoamatai” verslo plėtra 29 976,00  1
20. XI „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra” , Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 VšĮ „Inovatorių slėnis“ „Antalieptės vienuolyno renesansas” 25901,00  1
21. XI „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 Asociacija „Dusetų bendruomenė” „Dusetų bendruomenės atgimimas”  29 999,00 1
22. XII „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 Visagino savivaldybės administracija „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją reakreacinei žvejybai” 30 467,00
23. XII „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 Zarasų rajono savivaldybė administracija „Dusetų prieplaukos įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00
24. XII „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 Zarasų rajono savivaldybė administracija „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ 30 467,00
25. XII „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 Zarasų rajono savivaldybė administracija „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00
26. XIII Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,      Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1 Loreta Abramavičienė „Ledų iš natūralių produktų ir kitų pieno produktų (keptų, rūkytų varškės ir fermentinių sūrių, jogurtų) gamyba“ 30 033,00 1
27. XIV „Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas”, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 Zarasų rajono sporto klubas „Ainiai“ „Žuvininkystė mums įdomu” 6677,00
28. XV „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ „Jaunimo bendruomeniškumo skatinimas prikeliant vietos kultūros paveldą – Kamariškes“ 7006,00
29.  XV „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 Šniukštų kaimo kartų bendrija  „Bendruomenių bendradarbiavimo ir kultūrinių veiklų skatinimas“  6909,00
30.  XVI Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 
VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ „Įgūdžių laboratorijos teikiamų socialinių paslaugų stiprinimas gerinant infrastruktūrą“ 28 311,00  
31. XVI Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2  Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų kapitalinis remontas ir pritaikymas paslaugų teikimui 28 312,00
32. XVI Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2  Dusetų seniūnijos ir bendruomenės santalka „Patalpų kapitalinis remontas bendruomenės poreikiams“ 28 312,00
33. XVI Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2  Vajasiškio bendruomenė  „Buvusios mokyklos pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“  28 309,00
34. XVI Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2  Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“ „Samanių vaikų darželio pastato dalies patalpų pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ 28 311,00
35. XVII „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ „Gyvūnų prieglaudos infrastruktūros gerinimas” 29 925,00 1
36. XIX Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2  UAB „Foksas“ UAB „Foksas“   plėtra kuriant naujas paslaugas Zarasų rajone, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 41 035,00 1,1
37. XIX Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 UAB „Mėnesienos studija” „MB „Mėnesienos studija“ verslo plėtra: inovatyvių laisvalaikio pramogų kūrimas Zarasų r“. 41 035,00 1,5
38. XIX Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2  Artūras Krumcholcas „Teikiamų paslaugų plėtra Salako miestelyje 41 035,00 2
39. XX „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4 Vasaknų bendruomenė „Baltų tradicijos” „Žvejok ir pramogauk prie Vasakno“ 91 356,00 2,5
40. XXII „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3 UAB „Vasaknos” „UAB „Vasaknos“
investicijos akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“
195 522,00 4
41.  XXIII Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 UAB „Ekko LT” „UAB „Ekko LT” plėtra kuriant naujus produktus Zarasų regione, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 25 055,00 1,1
42. XXIII Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 Tomas Kokanka „Aukštaitijos teritorijų priežiūra” 31 800,00 2
43. XXIII Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 Marija Kuzmaitė „Marijos Kuzmaitės restorano ir pagaminto valgio teikimo veiklos plėtra“ 34 742,00 2
44. XXVI „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4 Vasaknų bendruomenė „Vasaknos – žvejų Eldoradas” 71 037,00 2,5