fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XVII KVIETIMAS, SAVA-10

XVII KVIETIMAS, SAVA-10

 

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 17 DOKUMENTACIJA

Vietos plėtros strategijos priemonės „SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos projektai.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020-09-25 iki 2020-10-26.

 

 

 

1 priedas pavyzdinė Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas pavyzdinė Jungtinė veiklos sutarties forma;

3 priedas pavyzdinė Vietos projekto verslo plano forma;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija (word formatu)  ir (excel formatu);

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija;

6 priedas Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė;

7 priedas „Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius”.„Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius”.

 

Kviečiame Pareiškėjus, planuojančius teikti paraiškas pagal šią priemonę, gerai išsinagrinėti Socialinio verslo gaires.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 34 221,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.