fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXII KVIETIMO VERTINIMAS

XXII KVIETIMO VERTINIMAS

2022 m. vasario 2 d., pasibaigus XXII-ojo kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta viena vietos projekto paraiška.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškos registravimo žurnalą.