fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XV KVIETIMAS – SAVA 5

XV KVIETIMAS – SAVA 5

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

XV kvietimo teikti vietos projektų paraiškas laikas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas“ pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 10 d., 14 val. 

Įvertinant grėsmes dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo, paraiškų pateikimo laiką pareiškėjai derina kontaktiniu telefonu: (8 609) 97119.

 AKTUALI REDAKCIJA NUO 2020-04-25

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedasJungtinės veiklos sutarties forma.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 42 036,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.