fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXIX KVIETIMAS – SAVA 5

XXIX KVIETIMAS – SAVA 5

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 29

pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas galiojo nuo 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. kovo 9 d.

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 29 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 9759,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.