fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

I KVIETIMAS – SAVA 6-2 ir 8

I KVIETIMAS – SAVA 6-2 ir 8

Kvietimas teikti paraiškas galiojo iki 2018-02-02


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 DOKUMENTACIJA:

  • Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos srities „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2 vietos projektai:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma”;

2 priedas „Verslo plano forma”;

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“;

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“.

  • VPS priemonės „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 vietos projektai:

Finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija nuo 2018-10-18).

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“;

2 priedas „Verslo plano forma“;

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“;

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 266 292,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.