fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Norminiai dokumentai

Norminiai dokumentai

 • Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimu:

  • 3D-507 Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
  • 3D-544 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
  • 3D-925 Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
  • 3D-8 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
  • 3D-343 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės
  • 3D-720 Socialinio verslo gairės
  • 3D-647 Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos
  • 3D-929 Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus taikymo metodika
 • Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2023-2027 m. strategijos įgyvendinimu:

  • 3D-4 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės
  • 3D-528 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
  • 3D-181 Projektų inovatyvumo vertinimo metodika (Inovatyvumo skaičiuoklė)
  • 3D-491 Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos
  • 3D-147 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti
 • Sumanieji kaimai:

  Sumanių kaimų (2014–2020 metų programą) projektų įgyvendinimo gairės

 • Kiti svarbūs teisės aktai: