fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XIX KVIETIMO VERTINIMAS

XIX KVIETIMO VERTINIMAS

2021 m. vasario 26 d., pasibaigus XIX-ojo kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos šešios vietos projektų paraiškos.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.

_____________________________________________________________________________________

Atsižvelgiant į UAB „Turist” 2023 m. balandžio 24 d. pateiktą prašymą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išregistravo paramos gavėjo UAB „Turit“ paraišką Nr. 42VS-PV-21-1-00981-PR001 ir nutraukė paramos sutartį Nr. ZARA-LEADER-6A-D-19-05-2021.