fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

X KVIETIMO VERTINIMAS

X KVIETIMO VERTINIMAS

2019 m. birželio 19 d., pasibaigus X kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta viena vietos projekto paraiška.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų  registravimo žurnalą.