fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIETIMAI

KVIETIMAI

 

„Zarasų Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategijos“

planuojamų kvietimų grafikas 2024 metais:

1. VPS priemonė „Verslumo ir užimtumo mokymai, siekiant socialinės integracijos, skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-10-06) –           nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki gegužės 9 d. (3 projektai, paramos suma vienam projektui 15 000 Eur).

2. VPS priemonė „Ne žemės verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-03-01) – nuo 2024 m. rugsėjo 9 d. iki spalio 30 d. (3 projektai, paramos suma vienam projektui – 100 000 Eur). 

 

Planuojamų kvietimų grafikas 2024-2028 m. laikotarpiu pagal VPS priemones:

  • VPS priemonė „Ne žemės verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-03-01):

2024 m. III ketv. (3 projektai, paramos suma vienam projektui iki 100 000 Eur).

2026 m. II ketv. (2 projektai).

  • VPS priemonė „Įtrauki ekonominė regiono plėtra, skatinant ūkio subjektų bendradarbiavimą“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-04-02):

2025 m. III ketv. (2 projektai, paramos suma vienam projektui iki 80 000 Eur).

  • VPS priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-06-03):

2026 m. III ketv. (2 projektai , paramos suma vienam projektui iki 80 000 Eur).

  • VPS priemonė „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas ir (ar) kokybės gerinimas“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-08-04) :

2025 m. I ketv. (3 projektai, paramos suma vienam projektui iki 72 500Eur);

2027m. II ketv. (2 projektai);

2028m. I ketv. (3 projektai).

  • VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas, siekiant darnaus regiono vystymosi ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-09-05):

2026 m. I ketv.  (2 projektai, paramos suma vienam projektui iki 22 550 Eur);

2027 m. I ketv.  (2 projektai po 22 550 Eur).

  • VPS priemonė „Verslumo ir užimtumo mokymai, siekiant socialinės integracijos, skurdo mažinimo ir užimtumo didinimo“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-10-06):

2024 m. II ketv. (3 projektai, paramos suma vienam projektui iki 15 000 Eur);

2027 m. III ketv. (2 projektai po 15 000 Eur).