fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VI KVIETIMO VERTINIMAS

VI KVIETIMO VERTINIMAS

  • 2018 m. rugpjūčio 27 d., pasibaigus kvietimui teikti vietos projektų paraiškas laikui, buvo užregistruota viena vietos projekto paraiška (vietos projekto paraiškų registracijos žurnalas).
  • 2018 m. rugpjūčio 30 d. baigtas VI kvietimo vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad pateiktas vietos projektas surinko ne mažiau, kaip 60 balų.
  • 2018 m. rugsėjo 20 d.  baigtas vietos projekto paraiškos preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu nustatyta, kad vietos projekto idėją galima  pripažinti sukuriančia pakankamą pridėtinę vertę, siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą. Teikiame informaciją apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus.
  • 2018 m. spalio 31 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl VI-ojo kvietimo vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK sprendimu vietos projektas įvertintas teigiamai ir pasiūlyta jį perduoti į kitą vertinimo etapą. Su atrankos komiteto posėdžių protokolais galite susipažinti čia.
  • 2018 m. lapkričio 6 d. vietos projekto paraiška perduota Agentūrai išlaidų tinkamumo vertinimui atlikti. 
  • 2019 m. kovo 1 d. Agentūros PAK priėmė sprendimą skirti paramą VI kvietimo paraiškai. Su PAK protokolo nutariamąja dalimi galite susipažinti čia.