fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

TEISĖS AKTAI, FORMOS

TEISĖS AKTAI, FORMOS

Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2023-2027 m. strategijos įgyvendinimu:

  • 3D-4 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės
  • 3D-528 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
  • 3D-181 Projektų inovatyvumo vertinimo metodika (Inovatyvumo skaičiuoklė)
  • 3D-491 Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos
  • 3D-147 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti\
  •  

Formos (rekomenduojame formas siųstis per aukščiau pateiktas nuorodas į taisyklių galiojančias redakcijas ir jų priedų skiltis):