fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VPS atstovavimas

VPS atstovavimas

2018-ieji  metai

  • 2018 m. vasario 21 d. VPS įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra dalyvavo susitikkime „IV-ojo Sąjungos prioriteto įgyvendinimo aktualijos ir problemos“ LR Žemės ūkio ministerijoje. Susitikime aparti EJRŽF 2014-2020 m. laikotarpio tikslai, IV-ojo Sąjungos prioriteto įgyvendinimo aktualijos, galimos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos. Susitikimo dalyviai, pasidalinę į tris darbo grupes, ieškojo atsakymo į moderatorės Lorena van de Kolk pateiktus klausimus: kokie gebėjimai yra reikalingi ŽRVVG lygmenyje, kaip tai galima būtų ugdyti, kaip galima išvengti ar įveikti klaidas, atsirandančias įgyvendinant vietos plėtros strategijas.

 

  • 2018 m. vasario 22 d. VPS administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė  dalyvavo pasitarime Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie ŽŪM (toliau – NMA) „LEADER projektų administravimo“ tema, kuriame aptarti  aktualūs Strategijų įgyvendinimo ir vietos projektų administravimo klausimai, kartu su NMA ir Žemės ūkio ministerijos atstovais (toliau – ŽŪM). NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus patarėja Vaida Aleknavičienė pasidalino Verslo planų vertinimo patirtimi, apžvelgdama tinkamai parengto verslo projekto pavyzdį ir atsakydama į iškilusius klausimus. ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausiąja specialiste Ilona Javičiene pristatė vietos plėtros strategijų įgyvendinimo rezultatus, pristatė atrankos kriterijų sąvadą, apžvelgė ŽŪM lygmenyje planuojamus strategijų įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, atsakė į iškilusius klausimus. NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė ir vietos veiklos grupių kuratoriai aptarė probleminių klausimus, su kuriais vietos veiklos grupių darbuotojai susiduria rengdami kvietimų dokumentacijas ir konsultuodami vietos projektų pareiškėjus.

 

  • 2018 m. kovo 13-15 d. Vigo mieste, Ispanijoje vyko šeštasis Europos žuvininkystės tinklo FARNET organizuotas seminaras „Žuvininkystės vietos veiklos grupių ir vietos išteklių valdymas“, kuriame Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupę atstovavo VPS įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra. Seminaras surengtas Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato iniciatyva, remiant Ispanijos žemės ūkio ir žuvininkystės, maisto produktų ir aplinkos ministerijai, Galicijos regiono administracijai bei Vigo A Guarda žuvininkystės vietos veiklos grupei. Seminare dalyvavo daugiau nei 18 ES šalių  žuvininkystės vietos veiklos ir dvisektorių vietos veiklos grupių, ES institucijų, atsakingų už žuvininkystės plėtrą, atstovai.Daugiausia laiko dviejų dienų seminare buvo skirta darbui atskirose grupėse, kur buvo puiki proga betarpiškai sužinoti, pasidalinti patirtimi su kitų šalių vietos veiklos grupių atstovais apie vietos išteklių valdymo problemas įgyvendinant vietos plėtros strategijas, užimtumo didinimą diversifikuojant veiklas, produktų pridėtinės vertės kūrimą, bendradarbiavimą tarp vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus.

 

  • 2018 m. kovo 16 – 17 d., Antalieptėje, Inovatorių slėnyje, vyko mokymai apie socialinio verslo kūrimą vietos veiklos grupių darbuotojams, atsakingiems už kaimo gyventojų aktyvinimą, kuriame dalyvavo VPS administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė. Mokymu metu lektoriai supažindino su socialinio verslo kūrimo subtilybėmis, socialinių inovacijų regionuose diegimu, platesniu socialinių inovacijų, socialinio verslo ir žmogaus teisių lauku. Taip pat buvo pristatytos pažangios socialinės iniciatyvos ir geroji socialinio verslo praktika. VVG darbuotojams suteikta informacija, kaip rasti ir apjungti alternatyvius finansinius ir kitus išteklius,  sudaryta galimybė įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų stiprinant savo atstovaujamą organizaciją. ApsilankęsLR Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pateikė savo viziją, kaip vystysis verslo sektorius Lietuvoje, kokios verslo kryptys bus perspektyviausios bei atsakė į VVG darbuotojų klausimus.

 

  • 2018 m. gegužės 7 d. VPS administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė  dalyvavo „Bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo“ seminare Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie ŽŪM (toliau – NMA), kurio metu aptarta bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo problematika, seminaro dalyviai supažindinti projektų administravimo taisyklių pakeitimais pakeitimais, susijusiais su bendradarbiavimo projektais.

 

  • 2018 m. lapkričio 22 d. VPS administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė  dalyvavo seminare „VPS įgyvendinimo aktualijos“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie ŽŪM (toliau – NMA), kurio metu aptarta vietos projektų vertinimo problematika, VVG darbuotojai supažindinti su rengiama nauja projektų vertinimo tvarka.

 

  • 2018 m. gruodžio 6-7 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra dalyvavo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai ir patirtis“, kurioje pristatė 2014 – 2020 metų strategijos įgyvendinimo eigą, iššūkius ir rezultatus. Konferencijos metu savo patirtį įgyvendinant strategijas ir įžvalgas pristatė LR Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimų agentūros, Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklo, žuvininkystės vietos veikos grupių atstovai, svečiai iš Lenkijos Suvalkų – Augustavo žuvininkystės vietos veiklos grupės, Latvijos – Kurzemės žuvininkystės vietos veiklos grupės, Estijos nacionalinio žuvininkystės tinklo bei Europos žuvininkystės tinklo FARNET.