fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

X KVIETIMAS – SAVA 8

X KVIETIMAS – SAVA 8


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10 DOKUMENTACIJA

Vietos plėtros strategijos priemonės „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 vietos projektai.

Kvietimas teikti paraiškas galiojo nuo 2019-04-19 iki 2019-06-19

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 104 171,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.