fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

III KVIETIMAS – SAVA 9

III KVIETIMAS – SAVA 9

Kvietimas teikti paraiškas galiojo iki 2018-03-30

Kvietimo vertinimas yra baigtas, nes vietos projekto paraiška atsiimta.


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. III DOKUMENTACIJA

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 vietos projektai

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.