fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

III KVIETIMO VERTINIMAS

III KVIETIMO VERTINIMAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU, KAIP 60 BALŲ, SĄRAŠAS

Kvietimo vertinimas yra baigtas, nes vietos projekto paraiška atsiimta.