fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XII KVIETIMO VERTINIMAS

XII KVIETIMO VERTINIMAS

2019 m. spalio 14 d., pasibaigus XII-ojo kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos keturios vietos projektų paraiškos. Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.