fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XIX KVIETIMAS – SAVA 6-2

XIX KVIETIMAS – SAVA 6-2

Kvietimas galioja nuo 2020-12-28 iki 2021-02-26

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 19 pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2.

 

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 19 (kvietimas)

Finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija (nuo 2021-05-26)

Finansavimo sąlygų aprašas;

 

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 164 441,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.