fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Šaukiamas VVG tarybos posėdis dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės VPS įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

2023 m. lapkričio 13 d. bus tvirtinama 30-iojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 dokumentacija.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Šaukiamas Tarybos posėdis dėl XX, XXII ir XXVI kvietimų finansavimo sąlygų aprašų naujų redakcijų tvirtinimo. Balsavimo lapų pateikimas iki 2023 m. birželio 12 d. (imtinai).

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

2023 m. vasario 7 d. vyks VVG Tarybos posėdis, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą, svarstant klausimą dėl 16-iojo kvietimo pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7), veiklos sritį  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

2023 m. sausio 27 d.  kviečiamas VVG Tarybos posėdis dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės VPS įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Gruodžio 19 d. vyks Tarybos posėdis, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Šaukiamas Tarybos posėdis „Dėl XXVII kvietimo dokumentacijos pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9  tvirtinimo“.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

  • 2022-09-30 00:00

2022 m. spalio 7 d. šaukiamas Tarybos posėdis dėl XXVI kvietimo dokumentacijos pagal VPS priemonę „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ Nr. BIVP-AKVA- SAVA- 4 tvirtinimo.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (Toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu, VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą Tarybos kompetencijai priskirtu klausimu „Dėl Arvydo Veikšros, strategijos vadovo, komandiruotės į Norvegiją pagal Lietuvos regioninių tyrimo instituto su partneriais įgyvendinamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“. Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu. Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2022 m. birželio 9 d., el. p. julija.vvg@gmail.com arba pristatyti į Zarasų – Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) tarybos posėdyje patvirtinto darbo reglamento 28 punktu (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 7), VVG Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais: Dėl 12-ojo kvietimo pagal VPS priemonės „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo; Dėl 22-ojo kvietimo VPS priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA- 3, finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

  • 2022-01-18 00:00

Kviečiamas VVG Tarybos posėdis 23-iojo kvietimo dokumentacijos tvirtinimui, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą