fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

ŠAUKIAMAS TARYBOS POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Vadovaujantis 2020 m. spalio 26 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės  tarybos (toliau – Taryba) posėdyje (protokolo Nr. 7) patvirtintu Tarybos darbo reglamento                    28 punktu, Tarybos pirmininkė inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės VPS įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo.

Tarybos nariams dokumentacija išsiųsta el. paštu (asmeniškai).

Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2023 m.  sausio 29 d. (imtinai), el. paštu julija.vvg@gmail.com arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.