fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VII KVIETIMO VERTINIMAS

VII KVIETIMO VERTINIMAS

 

Pasibaigus kvietimo teikti vietos projektų paraiškas galiojimo laikui (2018-12-17) buvo gautos trys vietos projektų paraiškos. Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registracijos žurnalą.

2019 m. sausio 11 d. baigtas VII kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad visi pateikti vietos projektai surinko ne mažiau, kaip 60 balų. Teikiame susipažinimui šių vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę.

2019 m. sausio 18 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl VII-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų. PAK sprendimu visos vietos projektų paraiškos turi būti perduodamos į kitą vertinimo etapą. Su atrankos komiteto posėdžių protokolais galite susipažinti čia.

Po PAK posėdžio buvo pradėtas vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimas, kurio metu visi trys pareiškėjai atsiėmė vietos projektų paraiškas ir šios toliau administruotos nebuvo.