fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XVIII KVIETIMO VERTINIMAS

XVIII KVIETIMO VERTINIMAS

2021 m. vasario 26 d., pasibaigus XVIII kvietimo paraiškų surinkimo laikui, vietos projektų paraiškų nebuvo gauta.