fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Apie mus

Apie mus

Bendruomeninė veikla Zarasų rajone prasidėjo 2004 -2005 metais, kai kaimo žmonės suprato, kad susibūrus kartu ir įkūrus kaimo bendruomenes, galima efektyviau ir greičiau išspręsti iškilusias kaimo problemas, kurti bei plėtoti verslą kaime bei pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

2005 metais Zarasų rajone buvo registruotos penkios kaimo bendruomenės, o 2016 m. pradžioje rajone jau veikė 28 bendruomenės.

2008 m. vasario 19 d. buvo įkurta Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė, kuri sėkmingai įgyvendino 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją. Šiuo laikotarpiu įgyvendinti 56 vietos projektai.

2009 m. kovo 9 d. įkurta Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ZVŽRVVG). Į vietos veiklos grupės veiklą įsijungė Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės gyventojai, NVO bei verslo sektorius, kurių veikla susijusi su žuvininkystės plėtra. Pagal 2007- 2014 metų Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategiją įgyvendinta 12 vietos projektų.

2014 m., atsiradus galimybei rengti dvisektores strategijas, nuspręsta suvienyti darbo patirtį ir tikslus bei dviejų vietos veiklos grupių pagrindu įkurti naują vietos veiklos grupę, kuri 2014 -2020 m. finansiniu laikotarpių įgyvendintų strategiją kuriai finansavimas skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

2015 m. sausio 16 d. įsteigta Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, kurios steigėjai yra trys juridiniai asmenys – Zarasų savivaldybės VVG, Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono VVG ir Zarasų kaimo bendruomenių asociacija.

Šiandien vietos veiklos grupė vienija 52 narius – Zarasų rajono savivaldybės bei Visagino savivaldybės kaimo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir viešąjį sektorių. Zarasų – Visagino regiono VVG tikslas – skatinti ir remti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos srityse. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės parengtai dvisektorei strategijai įgyvendinti 2016-2023 metams skirta 2055 tūkst. eurų. Laikas sparčiai žengia pirmyn, o su juo – įvykiai, gyvenimo poslinkiai, kurie ragina nesustoti ties nuveiktais darbais, ieškoti naujų kelių, naujų projektų idėjų siekiant ekonominės pažangos ir socialinės gerovės Zarasų – Visagino regione.

Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės

pirmininkas Arvydas Veikšra