fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXIII KVIETIMAS – SAVA 6-2

XXIII KVIETIMAS – SAVA 6-2

Kvietimas galiojo nuo 2022-01-20 iki 2022-03-15.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23 pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6  veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2.

  • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23 (kvietimas)

Finansinių sąlygų aprašas (nauja redakcija nuo 2022-02-18);

Finansinių sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma, atnaujinus FSA Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija;

4 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 104 226,00 Eur iš jų:

34 742,00 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

69 484,00 Eur iš EURI lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.