fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Apklausos, anketos

Apklausos, anketos

 

 

2023 m. gegužės 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės  (toliau – VVG) visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtintas parengtos 2023-2029 m. teminės vietos plėtros strategijos projektas.

Strategijos rengimo procese, t. y. atlikus VVG teritorijos statistikos analizę, gyventojų ir organizacijų poreikių anketavimą, susitikimuose su tikslinėmis grupėmis ir visose seniūnijose buvo išgryninta Zarasų-Visagino regiono 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos tema – „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas”, kuri horizontaliai integruota į visas planuojamas finansavimo priemones.

Prašome Jūsų iki gegužės 29 d., 10 val. atsakyti, ar pritariate vietos plėtros strategijos temai  – „Ekonominė regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas”, atsakant į anketą.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarasų – Visagino regiono kaimiškųjų vietovių plėtrai 2023-2027 m. – beveik 2 mln. Eur

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pradeda rengti 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių gyventojus, verslo subjektus, NVO ir vietos valdžios atstovus dalyvauti apklausoje, kuri reikalinga teritorijos socialinei, ekonominei bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti. Surinkti duomenys bus naudojami identifikuoti Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės kaimo vietovių vystymo kryptis, nustatant strategijos prioritetus, ES paramos finansavimo priemones ir veiklos sritis.

Prašome Jūsų iki vasario 22 d. atsakyti į anketoje pateiktus klausimus (anketa).

 Pagal LR Žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl paramos 2023-2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos“ patvirtiną metodiką, paramos dydis Zarasų-Visagino regiono vietos plėtros strategijai įgyvendinti gali siekti iki 1 910 155 Eur.

 Zarasų-Visagino regiono vietos plėtros strategija bus įgyvendinama pagal ES Kaimo plėtros programos LEADER priemonę, kuri leidžia pasiekti ES kaimo plėtros politikos tikslus taikant įgyvendinimą „iš apačios“, o ne tradicinį metodą „iš viršaus“, kuomet vietos plėtros strategijos kryptis formuoja pati kaimiškųjų vietovių bendruomenė.