fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI KVIETIMAS – SAVA 10

XI KVIETIMAS – SAVA 10


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 11 DOKUMENTACIJA

Vietos plėtros strategijos priemonės „SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos projektai.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019-08-14 iki 2019-10-14.

1 priedas pavyzdinė Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas pavyzdinė Jungtinė veiklos sutarties forma;

3 priedas pavyzdinė Vietos projekto verslo plano forma;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija (word formatu)  ir (excel formatu);

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija;

6 priedas Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė.

Kviečiame Pareiškėjus, planuojančius teikti paraiškas pagal šią priemonę, gerai išsinagrinėti Socialinio verslo gaires.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 90 051,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.