fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG taryba

VVG taryba

 

Eil. Nr. Tarybos nario

 

vardas, pavardė

Pareigos Delegavimo pagrindas Kontaktai
PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS (45,455 proc.)
1. Audronė Kačiulienė Tarybos pirmininkė Šniukštų kaimo kartų bendrijos 2018-04-04 įgaliojimas +370 610 173 07

 

audronekaciuliene@gmail.com

2. Tomas Žiliukas Tarybos narys Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 2023-02-14 delegavimo raštas Nr.AS-2023-01

+370 684 45953

 t.ziliukas9907@gmail.com

3. Aliona Liachovič Tarybos narė Regioninės asociacijos „Gyvūnų šansas“  2023-01-20 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 1 +370 676 15359

 

prieglauda2012@gmail.com

4. Jevgenija Baševa Tarybos narė Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos 2023-01-26 raštas Nr.89 „Dėl atstovavimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupėje“ +370 670 79943 jevgenijabaseva@gmail.com  
5. Virginija Čižauskaitė Tarybos narė Avilių kaimo bendruomenė, 2018-04-06 raštas Nr. 18-2 „Dėl atstovo delegavimo“ +370 622 572 93

 

virgute.c@gmail.com

  VERSLO SEKTORIUS (36,364 proc.)
6. Jaunius Ledzinskas  Tarybos narys UAB „Miškija” steigimo dokumentai +370 650 172 01

 

jaunius@forest.lt

7. Aurimas Bagdanavičius Tarybos narys UAB „Foksas” steigimo dokumentai +370 644 34333
aurimas@foksas.com

 

 

8. Martiros Amiryan Tarybos narys UAB „Tiko automobiliai” steigimo dokumentai +370 635 44444
tikoautomobiliai@gmail.com
9. Tomas Kokanka Tarybos narys  Vykdantis veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą +370 674 22337
tomas42195os@gmail.com
VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS (18,182 proc.)
10. Deimantė Rybakovaitė Tarybos narė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-07 sprendimas Nr. T-91 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl tapimo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės nariu ir atstovo delegavimo  pakeitimo”

(8 385) 37161

deimante.rybakovaite@zarasai.lt

11. Inga Stankevičienė Tarybos narė Visagino savivaldybės tarybos 2023-03-10 sprendimas Nr. TS-19 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės narystės asociacijoje Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupėje“ pakeitimo“  

(8 386) 39 117

inga.stankeviciene@visaginas.lt