fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2023-2029 m. VPS derinimas

2023-2029 m. VPS derinimas

Kviečiame teikti pastabas Zarasų-Visagino regiono VVG 2023 – 2029 m. Vietos plėtros strategijos projektui, užpildant šią formą arba papildant šią lentelę.

Pasiūlymus ir pastabas taip pat galite teikti el. paštu zarasuvvg@gmail.com, tel. +370 609 97118 arba atvykstant į VVG būstinę, adresu Sėlių a. 22, 327 kab., LT-32100, Zarasai.

Pastabos teikiamos iki 2023 m. gegužės 29 d.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas, VPS forma word formatu, VPS formos II dalis Excel formatu.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį ‚Parengiamoji parama“, sutarties Nr. 42PP-KU-22-1-03778-PR001.