fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XIV KVIETIMAS – SAVA 1

XIV KVIETIMAS – SAVA 1

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14 DOKUMENTACIJA

Paprastas kvietimas teikti žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal VPS priemonę  Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019-12-18 iki 2020-02-10.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14 (kvietimas);

Finansinių sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas  Jungtines veiklos sutarties forma;

3 priedas Savanoriško darbo apskaitos lentėlė.