fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XII KVIETIMAS – AKVA-SAVA 2

XII KVIETIMAS – AKVA-SAVA 2

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12 DOKUMENTACIJA

Paprastas kvietimas teikti žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal VPS priemonę  

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019-08-19 iki 2019-10-14.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12 (kvietimas);

Finansinių sąlygų aprašas (nauja redakcija nuo 2022-03-04);

Finansinių sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas  Jungtines veiklos sutarties forma;

3 priedas Vienos įmonės deklaracija.