fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

V KVIETIMAS – SAVA 9

V KVIETIMAS – SAVA 9

Kvietimas galiojo iki 2018-08-20.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5 pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 100 078,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.